تقویم نمایشگاهی شرکت مبنا در اصفهان


تقویم نمایشگاه سال 98 اصفهان


 • 21 الی 24 خرداد ماه 98یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو

  مسئول ثبت نام آقای سعید قربانی. تلفن همراه: 09194652471
 • 11 الی 14 تیر ماه 98اولین نمایشگاه مبلمان راحتی

  مسئول ثبت نام: آقای ابرار تلفن همراه: 09190677821
 • 10 الی 13 دی ماه 98هفتمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن.

  مسئول ثبت نام: آقای ابرار تلفن همراه: 09190677821
 • 10 الی 13 دی ماه 98هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

  مسئول ثبت نام: آقای ابرار تلفن همراه: 09190677821
 • 2 ال 5 بهمن ماه 98شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو.

  مسئول ثبت نام آقای سعید قربانی. تلفن همراه: 09194652471