شرکت مبنا رخداد آفرین

شرکت نمایشگاهی مبنا در سال 1389 به پشتوانه تجربه و توانایی و انگیزه مضاعف افراد متخصص در این صنعت و  با هدف برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی تأسیس گردید.مبنا تا به امروز توانسته با برگزاری چندین نمایشگاه با موضوعات مختلف در سطح کشور نیازهای فعالین اقتصادی و صاحبان صنایع و مشاغل را مترفع سازد.شرکت مبنا با به کارگیری جوانان تحصیلکرده و متخصص در این حوزه توانسته است نمایشگاه هایی را با کیفیت مطلوب برگزار نماید.

سوابق کار مدیریت

مدیر روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

مدیر امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

معاون اجرایی نمایشگاهی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

دبیر انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران

عضو کمیته صدور مجوزهای سازمان توسعه تجارت ایران

عضو کمیته اصلی مجوزهای سازمان توسعه تجارت ایران

عضو مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

عضو کمسیون معاملات شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

مدیریت و اجراء بالغ بر 200 نمایشگاه بین المللی داخلی و خارجی بصورت مستقیم در نمایشگاه استان فارس