ردیف های برگزارینام نمایشکاهمکان برگزاری نمایشگاهتاریخ برگزاریدانلود فایلجدول زمانبندی
1نمایشگاه بین المللی خودروشیرازتیرماه 1396فرم ثبت نامفرم 1
2نمایشگاه تخصصی خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرناصفهانمرداد ماه1396فرم ثبت نامفرم 2
3نمایشگاه تخصصی ملزومات و تجهیزات آشپزخانه مدرناصفهانمرداد ماه 1396فرم ثبت نامفرم 3
4نمایشگاه کشاورزی و دام وطیورهمدانمرداد ماه 1396pdf-Fileفرم 4
5نمایشگاه صنعت ساختمانهمدانشهریور ماه 1396pdf-Fileفرم 5
6نمایشگاه بین المللی تخصصی یراق آلات و ماشین آلات صنایع چوبمشهدآذر ماه 1396pdf-Fileفرم 6
7نمایشگاه تخصصی صنایع برق، آب و فاضلابشیرازدی ماه 1396pdf-Fileفرم 7
8نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگیاصفهاندی ماه 1396pdf-Fileفرم 8
9نمایشگاه مبلمان، لوستر و چراغهای تزئینیهمداندی ماه 1396pdf-Fileفرم 9
10نمایشگاه بین المللی لوازم خانگیهمدانبهمن ماه 1396pdf-Fileفرم 10